Bình Định quê mình đó, còn nhiều chỗ bình yên và tươi đẹp khác, bạn có muốn đi “coi” và khám phá?

“Những cụm tháp trơ gan cùng tuế nguyệt

Mấy trăm năm gội gió, dãi dầu mưa

Tháp có nhớ những thời oanh liệt nhất

Của Chiêm Thành, non nước thủa xa xưa?

 

Trời Bình Định sương hoa và ảo mộng

Ai xa xôi có nhớ hãy quay về

Qui Nhơn đó dốc Mộng Cầm đón đợi

Nghe “Đường lên dốc đá”nhớ Hàn xưa!”

Một thoáng quê hương Bình Định – Ai đi xa cũng phải nhớ về
Mời bạn đánh giá bài viết này !